iletisim@gonullerdebirlikvakfi.org.tr
0 (312) 312 18 88
BAĞIŞ YAP

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Türk milleti, ırk, renk, mezhep, inanç ayrımı yapmaksızın hak arayışına girişen bütün mazlumlar için umut kaynağı olma vasfından hiçbir dönemde uzaklaşmamıştır. Milletimiz, tarihi süreç içinde adil ve merhametli bir dünya sistemi teşekkül ettirmenin haklı gururunu yirmi birinci asırda da taşımaktadır.

Hem tarihi rolümüz hem de soy ve din kardeşliğimiz gereğince Doğu Türkistan için yükselen hassasiyetin sözcülüğünü yapmak tarihi bir görev ve yerine getirilmesi gereken vicdani bir şart olarak önümüzde durmaktadır. Türkiye bu konuda verilmesi gereken bütün meşru tepkilerin merkez üssü olma konumundan uzaklaşmamalı ve konuyu dünya kamuoyunun gündemine taşıma imkânlarını sonuna kadar kullanmalıdır.

Çin zulmü altında her türlü insani haktan ve hürriyetten mahrum şekilde türlü eziyetlere maruz kalan Doğu Türkistan’daki soydaşlarımız için gerekli teşebbüslerin devlet ve cemiyet eliyle daha güçlü şekilde hayat bulmasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda milletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın belirginleştirdiği hassasiyeti sürdürmesinin Doğu Türkistan’da yaşanan hak ihlallerinin son bulmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz.

Doğu Türkistan’ın içinde bulunduğu durum, Türk milletinin çözüme kavuşturulması gereken öncelikli meselelerinden biridir. Çünkü sınır, ilke, hak, inanç ve insani değer tanımayan küresel kuşatma karşısında bütün soydaşlarımızla dayanışma ruhunu diri tutmak ve yaşatmak mecburiyetindeyiz. Yarının dünyasında müreffeh bir Türk coğrafyası inşa etmenin, yaşanan baskılara, şiddete, soykırıma karşı birlikte direnç göstermemizi mecbur kıldığının bilincindeyiz.  Bu sebeple Doğu Türkistan için ülkemizde oluşan duyarlılığın artarak gündem teşkil etmesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeyi sürdüreceğimizi beyan ediyoruz.

 

Mahir Damatlar

Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı