iletisim@gonullerdebirlikvakfi.org.tr
0 (312) 312 18 88
BAĞIŞ YAP

Kullanım Koşulları

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı; Gönüllerde Birlik Vakfı (“Vakıf”) tarafından www.gonullerdebirlikvakfi.org.tr adresinden işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) kullanımı sırasında kullanıcılar tarafından verilen veya sair şekillerde Vakıf tarafından toplanan verilerin kullanımına ilişkin hususları düzenlemektir. Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Vakıf, Site üzerinden kendisine iletilen iletişim ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri Kullanım Koşulları ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri ve bağlı kuruluşlara ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Vakıf, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, kullanıcılar ile temas kurmak veya kullanıcıların Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Vakıf, önceden anonimleştirilmesi kaydı ile kullanıcılara ait kişisel verileri ve kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Vakıf ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken süre saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Vakıf ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcılara ait her türlü bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

• Kullanım Koşulları başta olmak üzere ilgili kullanıcı ile akdetmiş olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
• Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi,
• Kullanıcının haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

Vakıf, kullanıcıların Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, üyenin ya da ziyaretçinin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Vakıf gereken hallerde üyelerin IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Site üzerinden başka uygulama ve platformlara link verilmesi mümkün olup, Vakıf bu uygulama ve platformların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Vakıf, işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Vakfın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kullanım Koşulları

İşbu Kullanım Koşulları; Gönüllerde Birlik Vakfı (“Vakıf”) tarafından www.gonullerdebirlikvakfi.org.tr adresinden işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulları kapsamaktadır.

Site’nin her türlü kullanımı işbu Kullanım Koşulları’na tabi olup, Kullanım Koşulları Site’nin kullanımı ile birlikte bağlayıcı addedilecektir. Kullanım Koşulları’nı kabul etmeyen kullanıcılar, Site’yi kullanmamalıdır.

Vakfı işbu Kullanım Koşulları’nda zaman zaman değişiklik yapma hakkı saklı olup, bu değişikliklere ilişkin olarak kullanıcılara önceden bildirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Madde 1. Site’nin Kullanımına ilişkin Esaslar

1.1. Site’nin kapsam ve içeriği münhasıran Vakıf tarafından belirlenmektedir. Vakıf, zaman zaman herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmaksızın Site ve Site kapsamında sunulan hizmet ve içerikleri değiştirme hakkına sahiptir. Bu kapsamda Vakıf, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Site’yi askıya alabilir veya Site’nin kullanımını sona erdirebilir.

1.2. Site’de yer alan içerik ve hizmetler yasalara ve/veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanılamaz. Site’nin her türlü kullanımında, yürürlükteki mevzuata, işbu Kullanım Koşulları ile Site içerisinde yayımlanabilecek sair kurallara ve varsa Site’nin kullanımına ilişkin olarak Vakıf ile akdedeceğiniz diğer sözleşmelere uyum sağlanacaktır.

1.3. Site’nin işleyişini aksatacak ya da Vakıf, bağlı şirketleri, alt yüklenicileri, kullanıcılar ve Site ile ilişkili diğer kişilere zarar verecek eylemler yasak olup, kullanıcılar bu tip eylemlerden imtina etmeyi taahhüt etmektedir.

1.4. Site üzerinden Vakıf ile paylaştığınız bilgiler ve Site üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin bilgilerin kullanımına ilişkin detaylar işbu Kullanım Koşulları’nın eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmektedir. Vakıf, ilgili kullanıcı ile arasında aksi/ek bir düzenleme içeren herhangi bir diğer sözleşme, kullanım koşulları ve sair doküman olmadığı sürece, bahsi geçen bilgileri Gizlilik Politikası’dan belirtilen kapsam dışında kullanmayacaktır.

Madde 2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. Site üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları başta olmak üzere her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Vakıf’a aittir. Kullanım Koşulları’nda yer alan hiçbir hüküm, bu hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen kullanıcılara devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Kullanım Koşulları kullanıcılara yalnızca Site’den Vakfın Site’yi sunma amaçları doğrultusunda faydalanılması ile sınırlı, dünya çapında kullanılabilir, ücretsiz, şahsi, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı vermektedir.

2.2. Kullanıcılar, Site’yi (ilgili içerikler de dahil olmak üzere) ve Site’nin üzerinde çalıştığı yazılımı kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz ve Site’den işleme eser oluşturamazsınız. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Vakfı açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

2.3. İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hiçbir düzenleme, kullanıcılara Vakıf veya bağlı şirketlerinin ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanım hakkı vermemektedir.

Madde 3. Sorumluluğun Kısıtlanması

3.1. Site ve Site’de yer alan içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, Vakıf Site ve ilgili içeriklere ilişkin olarak zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermemektedir.

3.2. Site üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bu hizmetlerin kalitesi büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayanmaktadır.

3.3. Site üzerinden Vakıf tarafından yönetilmeyen site, platform veya içeriklere erişim sağlanabilecek olup, Vakfın söz konusu site, platform veya içeriklere ilişkin olarak herhangi bir yükümlülüğü veya taahhüdü bulunmamaktadır.

3.4. VAKIF, YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA VS. DE DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK

Madde 4. Uyuşmazlıkların Çözümü

Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara Adliyesi ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.