iletisim@gonullerdebirlikvakfi.org.tr
0 (312) 312 18 88
BAĞIŞ YAP

Vakfın Faaliyetleri

etkinliklogo

Vakıf, gayesini gerçekleştirmek için mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
İlköğretim, ortaöğretim, kolej, yüksek öğretim okulları, üniversite ve dershaneler kurmak, kurulu olanlara iştirak etmek, işletmek.
Başarılı ve ihtiyaç sahibi, her seviyede öğrencilere karşılıksız burs vermek.
Öğrenci yurtları kurmak, kurulu bulunanlara iştirak etmek, işletmek.
Muhtaç ve kimsesizlere her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. Öğrenci yurtları, huzur evleri açmak ve işletmek. Barınma, sağlık ve sosyal amaçlı ayni ve veya nakdi yardımlarda bulunmak.
Sağlık konularında yardımcı olmak amacıyla, hastane, sağlık kurumları kurmak, kurulu bulunanlara iştirak etmek, işletmek.
Her türlü sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunmak, seminer, sempozyum, konser, konferans, panel, çalışma toplantıları, yarışma vb etkinlikler düzenlemek ve ödüllendirmek.
Fikir, sanat, edebiyat, fen ve sosyal bilimler alanlarında basılı ve dijital yayınlar yapmak, web sitesi ve benzeri elektronik yayın araçları kurmak. (TV ve radyo istasyonları hariç.)
Kültür ve sanat merkezleri kurmak, müzeler açmak, işletmek ve yönetmek. Kültürel ve sanatsal her türlü faaliyetlerde bulunmak. Amatör spor faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemek.
Vakfın imkanları ölçüsünde müstakil veya ortaklaşa aşevleri, huzurevleri, tatil siteleri kurmak, kiralamak, işletmek.
Kültür ve sanat varlıklarımızın gelecek nesillere aktarılması, tanıtılması için her türlü onarım, kiralama, işletme faaliyetlerinde bulunmak.
Ülke sınırları içinde ve dışında meydana gelecek tabii afetler karşısında her türlü insanı yardımda bulunmak ve bu konularda organize olmak.
Kültürel amaçlı yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek
Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.
Vakıf bu tüm faaliyetlerini etkin kılmak ve gerçekleştirmek için sesli ve görüntülü yayınlar yapmak, yarışmalar, müzayedeler, kermesler tertipler, anma geceleri ve konserler organize eder.
Her yıl vakfa ismi verilen merhum Muhsin YAZICIOĞLU’nun “Sonsuzluğun Sahibi”ne ulaştığı 25 Mart tarihinde, adına anma toplantıları yapar ve mevlid okutur. (Vefat tarihi 25 Mart 2009)